Fideo Gynadledda

Amdanom ni

Mae’r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith. Mae’n cyfuno’r egwyddor o ymestyn darpariaeth cwricwlwm yn yr iaith Gymraeg neu’n ddwyieithog drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg, gan ddefnyddio dull addysgu arloesol. Lansiwyd y ddarpariaeth fideo-gynadledda o Goleg Meirion-Dwyfor i ysgolion a cholegau allanol gyda chronfa prosiect CIF yn 2006. Mae gennym staff…

Prosbectws

Cliciwch ar y ddolen isod am gopi o’r Probectws Platfform Dysgu ac Addysgu Dwyieithog drwy Gyswllt Fideo

Beth sydd ar gael?

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau lefel A drwy gyswllt fideo. Mae’r cyrsiau yma yn rhai dysgu o bell sy’n cynnwys: 3 awr o wersi drwy gyswllt fideo bob wythnos (wedi eu strwythuro i’ch siwtio chi, e.e. tair gwers awr o hyd, dwy wers awr a hanner o hyd ayyb) 1 awr a…

Moodle

Mae nifer o ddulliau cymorth ac arweiniad ar gael i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs dysgu o bell drwy fideo gan gynnwys cyswllt cyson gyda’r tiwtor drwy ebost, ymweliadau i’r ysgol gan y tiwtor (5 ymweliad yn ystod y flwyddyn academaidd) yn ogystal â chael mynediad i safle rhyngrwyd fewnol y coleg (Moodle). Mae bob myfyriwr yn cael enw defnyddiwr a chyfrinair i fynd ar Moodle…

Clipiau Fideo

Pen-blwydd Hapus i’r ddarpariaeth Fidio Gynadledda yn 10 oed. Clip fideo 1: Gwybodaeth ynglŷn â’r holl wasanaethau ac adnoddau sydd ar gael i’r ysgolion a’r myfyrwyr sy’n dilyn cwrs lefel A drwy fideo gyda Sgiliaith/Coleg Meirion-Dwyfor. Mae’r wybodaeth yn cael ei gyflwyno gan ein tiwtoriaid profiadol, Bethan Lloyd Owen-Hughes, Nikki Davies a Catrin Roberts. Am fanylion pellach…