Clipiau Fideo

Rhannu Arfer Da

Cyfres o glipiau fideo o staff amrywiol golegau yn rhannu arferion da ynghylch yr iaith Gymraeg, dwyieithrwydd, ac ethos Cymreig mewn Addysg Bellach.

Twlcit Dwyieithrwydd y Tiwtor

Cliciwch yma am adnoddau llawn y cwrs Twlcit Dwyieithrwydd y Tiwtor (Sylfaenol) CLIP FIDEO: ARFER DA; DEFNYDD Y TIWTOR DI-GYMRAEG O’R IAITH GYMRAEG CLIP FIDEO: ARFER DA; DEFNYDD Y TIWTOR O’R IAITH GYMRAEG (FERSIWN CYMRAEG LLAWN)

Sut i…

Mae’r clip fideo canlynol yn rhoi arweiniad i chi ar sut i greu gweithgaredd anagram dwyieithog (Cymraeg – Saesneg) ar feddalwedd ‘Notebook’ (yn eiddo i ‘Smarttech Technology’)

Cynllun Sabothol Cenedlaethol

Hysbyseb y Cynllun Sabothol Cenedlaethol Isod, gallwch wylio hysbyseb am y Cynllun Sabothol Cenedlaethol. Mae aelodau sydd wedi cwblhau’r cynllun yn rhannu’u profiadau yn ogystal â derbyn gwybodaeth gan tiwtoriaid y cynllun a rheolwyr y colegau ar fuddiannau’r cynllun ar gyfer staff sy’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r cynllun yn ddefnyddiol iawn ar gyfer darlithwyr sydd…