Archif

Termau

Termau Adeiladwaith (Cymraeg – Saesneg) (Medi 2004) Termau Adeiladwaith (Saesneg – Cymraeg) Termau Gofal Cwsmer (Cymraeg – Saesneg) Termau Gofal Cwsmer (Saesneg – Cymraeg) Termau Trin Gwallt a  Harddwch (Saesneg – Cymraeg) Termau Rheolaeth (Saesneg – Cymraeg)  Termau Peirianneg Cychod (Saesneg-Cymraeg) Termau addysg – Paratowyd gan y Ganolfan Safoni Termau Prifysgol Cymru Bangor ar gyfer Cynulliad…

Sgiliau Sylfaenol

Dyma restr o adnoddau darllen ar gyfer sgiliau sylfaenol. Mae’r deunydd yn cynnwys straeon, barddoniaeth, cyfarwyddiadau ayyb gyda gweithgareddau ar gyfer bob darn darllen. Mae’r deunyddiau wedi eu targedu at oedolion sy’n ddysgwyr gyda lefel cyrhaeddiad darllen isel (Mynediad 3). Tudalen Flaen ar gyfer y deunydd darllen (Sgiliau Sylfaenol) Tudalen cynnwys ar gyfer y deunydd darllen…

CGC Lefel 1 – 3 Lletygarwch

Cyflwyniad Rhestr unedau Uned 002 - Sefydlu a datblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol mewn lletygarwch (HS2)           Uned 003 - Cyfrannu at reoli adnoddau (HS3) Uned 004 - Gofalu am iechyd, hylendid, diogelwch a sicrwydd yr amgylchedd gweithio (HS4)         Uned 009 - Cyfrannu at ddatblygu a chyflwyno ryseitiau a bwydlenni (HS9) Uned 501 - Cynnal amgyclhedd gwaith sy’n ddiogel, saff a hylan…