Dolenni

Ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru am y newyddion diweddaraf ar Gymhwysterau Cyfrwng Cymraeg.

Ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru am wybodaeth ar strategaethau a pholisïau’r Iaith Gymraeg .

Ymwelwch â gwefan Y Cynllun Sabothol am fwy o wybodaeth ar y cwrs.

Gweler gwefan CBAC am ragor o wybodaeth ar y cymhwyster yr Iaith ar Waith.

 Dolenni defnyddiol eraill:

com y gym

Mae gan GyrfaCymru ardal benodol o’u gwefan sy’n disgrifio’r manteision o fod yn ddwyieithog yn y byd gwaith:

Coleg Cymraeg

Adnoddau Addysgol Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog:

Hwb – Llwyfan dysgu Cymru gyfan

Colegau AB: