Adnoddau cwrs

Seminar Cynllunio Dwyieithrwydd i Reolwyr

Diweddariwyd ar 14 Tachwedd, 2014. Llawlyfr Cwrs Uned 2: Y Cyd-destun ieithyddol yng Nghymru Cyflwyniad ColegauCymru Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd yn AB, ColegauCymru (2010) Ein Hiaith (Rhan 1) Uned 3: Rheoli Hyrwyddo Cadarnhaol o Ddwyieithrwydd Cyflwyniad Rhannu arferion da Adroddiad anghenion o ran sgiliau Cymraeg mewn wyth sector (2014) Llywodraeth Cymru Poster Manteision Dwyieithrwydd Gwefan Comisiynydd y…

Cyflwyniad i Addysgu Dwyieithog (Cwrs 2 Ddiwrnod)

Anelir yr hyfforddiant at ymarferwyr addysg ôl-14 sy’n gallu cyfathrebu’n llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg, sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau dysgu ac addysgu dwyieithog. LLAWLYFR CWRS Diwrnod 1 Adnoddau Dwyieithog a Chyfrwng Cymraeg Creu Ethos Dwyieithog Cadarn yn y Dosbarth Proffilio’r Grŵp – Anghenion Ieithyddol Cyfnod Cynefino Cyd-destun Dwyieithrwydd mewn addysg ôl-14 Methodoleg…

Cwrs Cefnogi Addysgu Dwyieithog

Rhaglen Adolygu Hyfforddiant Methodoleg Addysg Dwyieithog Adolygu ac ymestyn y defnydd o’r Gymraeg (Powerpoint Presentation) Asesu a dwyieithrwydd (Powerpoint Presentation) Defyndd o gwestiynau a dwyieithrwydd  (Powerpoint Presentation) Hyrwyddo dwyieithrwydd (Powerpoint Presentation) Llawlyfr Cefnogi Addysgu Dwyieithog 2014 (Welsh-medium only)

Adnoddau Hyrwyddo Manteision Dwyieithrwydd

Dyma bosteri/daflenni sy’n rhestru manteision dwyieithrwydd, yn ogystal â rhestr o rai adnoddau defnyddiol wrth fyw, gweithio neu astudio yn ddwyieithog. Poster/Taflen Dwyieithog ‘Manteision Dwyieithrwydd’ i Ddysgwyr Poster Mantais Dwyieithrwydd 1 Cliciwch YMA er mwyn lawrlwytho fersiwn rhagweithiol pdf o’r poster: Cliciwch yma am adnoddau tebyg gan Agored Cymru (Creu Cymwysterau, Gwobrwyo Cyrhaeddiad) Beth mae’r…