Adnoddau

Archif

Yma, yn yr archif, gallwch ddod o hyd i adnoddau hŷn sydd wedi eu creu gan Sgiliaith dros y blynyddoedd.

Geiriaduron

Cliciwch ar y llun isod er mwyn ymweld â gwefan Cymraeg Llywodraeth Cymru i weld rhestr o eiriaduron defnyddiol:

Clipiau Fideo

Gallwch wylio clip fideo ar y buddion o amgylchedd ddysgu dwyieithog isod. Mae’n cael ei gyflwyno gan fyfyrwyr coleg Llandrillo:

Adnoddau Cyffredinol

Adnoddau Defnyddiol wrth Addysgu neu Astudio’n Ddwyieithog Poster Manteision Dwyieithrwydd Geirfa Ddwyieithog i Diwtoriaid ac Aseswyr Geirfa Ddwyieithog i Diwtoriaid ac Aseswyr (Lefel Uwch)

Dolenni

Ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru am y newyddion diweddaraf ar Gymhwysterau Cyfrwng Cymraeg. Ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru am wybodaeth ar strategaethau a pholisïau’r Iaith Gymraeg . Ymwelwch â gwefan Y Cynllun Sabothol am fwy o wybodaeth ar y cwrs. Gweler gwefan CBAC am ragor o wybodaeth ar y cymhwyster yr Iaith ar Waith.  Dolenni defnyddiol eraill:…