Wrthi’n pori Prosiectau

PROSIECT ARALL GYDA HUNANIAITH

07 Tachwedd 2014 Yn ddiweddar, cwblhaodd Sgiliaith brosiect ar y cyd gyda Hunaniaith, Menter Iaith sy’n rhan o Gyngor Gwynedd. Fel rhan o waith Hunaniaith i gynyddu dealltwriaeth a chydnabyddiaeth am werth y Gymraeg fel sgil cyflogadwyedd, comisiynwyd Sgiliaith gan Hunaniaith i greu cyfres o glipiau fideo byr, yn canolbwyntio ar My the and the!…

SGILIAITH YN CYDWEITHIO GYDA HUNANIAITH

Dydd Gwener, 07 Mawrth 2014 Dros y misoedd diwethaf mae Sgiliaith wedi bod yn gweithio ar becyn rhyngweithiol ar y cyd â menter Hunaniaith. Nod y pecyn Moodle hwn yw codi ymwybyddiaeth dysgwyr Addysg Bellach o werth sgiliau iaith Gymraeg ar draws ystod o sectorau cyflogadwyedd trwy gyfrwng adnodd ar-lein hygyrch a rhyngweithiol. Cynnwys y…

Rhaglen Fentora ar Gyfer Staff Dwyieithog (2008-2009)

Ail-edrychwyd ar y Raglen Fentora staff yn ystod y cyfnod yma gydag ail-luniad o’r pecyn cefnogaeth yn dilyn cyfres o gynadleddau ar gyfer cyn-aelodau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol a chynllun peilot mewn coleg addysg bellach (Coleg Sir Benfro), er mwyn symleiddio a safoni’r ddogfennaeth.