Wrthi’n pori Newyddion

Swydd llawn amser am 6 mis

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n chwilio am swydd llawn amser am gyfnod o 6 mis? Rhywun sydd newydd raddio efallai? Cyfle gwych i weithio yng Ngrŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith! Gwybodaeth YMA

Cystaldeuaeth 2017-2018

GWOBRAU GWYCH! Ydych chi’n gweithio gyda dysgwyr yn y sectorau Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith? I gystadlu, nodwch “Tip y dydd” i fyfyrwyr newydd sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg / Dwyieithog yn y dosbarth neu yn y gweithle. Cystadlwch drwy dudalen Twitter Sgiliaith yn defnyddio #tipsgiliaith GWOBRAU 4 ticed i Bounce…

Dyddiadau ein Modiwl MA wedi eu cadarnhau

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cadarnhau dyddiadau ein diwrnodau Modiwl MA Methodoleg Addysgu Dwyieithog ar gyfer y tymor academaidd 2017-18. Dyma’r dyddiadau ar gyfer y diwrnodau cyswllt: Diwrnod 1 – 30 Tachwedd 2017 Diwrnod 2 – 1 Rhagfyr 2017 Diwrnod 3 – 24 Ionawr 2018 Diwrnod 4 – 25 Ionawr 2018 Diwrnod…

Pennaeth Sgiliaith wedi ei phenodi ar Gyngor Partneriaeth y Gymraeg.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Pennaeth Sgiliaith, Angharad Lloyd-Williams wedi ei phenodi ar Gyngor Partneriaeth y Gymraeg, Llywodraeth Cymru. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am roi cyngor i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg er mwyn cefnogi’r Llywodraeth ar hyd y daith i weithredu’r strategaeth ar gyfer Cymraeg 2050 – Miliwn o…

Sgiliaith yn creu Llyfrgell Astudiaethau Dwyieithrwydd

Yn ystod tymor y Gaeaf 2017 bydd swyddogion Sgiliaith yn creu llyfrgell ar gyfer y bobl hynny sydd yn astudio ar ein modiwl MA methodoleg addysgu dwyieithog. Dywedodd Angharad Lloyd-Willaims, Pennaeth Sgiliaith, “Dros y blynyddoedd rydym wedi casglu ac wedi derbyn llawer iawn o lyfrau, cyfnodolion ac astudiaethau yn ymwneud a dwyieithrwydd. Ein gobaith drwy…

Lleoli Mentor Datblygu Staff yn Swyddfeydd ColegauCymru

Mae Sgiliaith yn falch iawn o fedru cyhoeddi y bydd  ein Mentor Datblygu Staff newydd, Helen Humphreys, wedi ei lleoli yn swyddfeydd ColegauCymru yn Nhongwynlais. Bydd Helen yn gweithio o’r swyddfa yn llawn amser, ac yn ehangu gweithgaredd a darpariaeth Sgiliaith ar draws de Cymru. Dywedodd Angharad Lloyd-Williams, Pennaeth Sgiliaith. “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r newyddion cyffrous hwn….

Sgiliaith yn penodi Mentor Datblygu Staff llawn-amser!

Mae Sgiliaith yn hynod o falch o allu cyhoeddi ein bod wedi penodi Helen Humphreys fel Mentor Datblygu Staff : Dysgu Dwyieithog. Mae Helen yn gweithio yn y rôl eisioes am ddau ddiwrnod yr wythnos a bydd yn ymuno â’r tîm yn llawn amser o fis Tachwedd ymlaen. Croeso cynnes i ti Helen. Bydd cyfrifoldebau…

Sgiliaith yn Penodi

Mentor Datblygiad Proffesiynol – Addysg Dwyieithog Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant a mentora, yn bennaf i ymarferwyr ym maes addysg ôl-14 ar agweddau o addysgu dwyieithog. Dyletswyddau a chyfrifoldebau Cyfrannu at gynllunio amrywiaeth o gyrsiau datblygiad proffesiynol ym maes addysgu dwyieithog Cyfrannu at hyfforddi a darparu adnoddau ar gyfer ymarferwyr (ee…

Modiwl MA Methodoleg i Addysgu Dwyieithog

Tydi hi ddim rhy hwyr i wneud cais! Mae Sgiliaith yn dechrau recriwtio ar gyfer Modiwl MA Methodoleg Addysgu Dwyieithog 2017-18 ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gan diwtoriaid dwyieithog sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau addysgu dwyieithog ac ennill cymhwyster ar lefel Meistr yr un pryd. Os ydych am ehangu…