Wrthi’n pori Newyddion

Edrych ymlaen at gynhadledd bwysig

Mae ychydig dros wythnos i fynd tan y bydd Sgiliaith yn cynnal ei chynhadledd flynyddol, Gŵyliaith. Cynhelir y gynhadledd yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, ar Ebrill 19.  Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar sut mae modd defnyddio Technoleg er mwyn gwella gwasanaethau dwyieithog yn y sector addysg ôl-14. Byddwn yn taro golwg ar brosiectau arloesol…

Newyddion diweddaraf Seren Iaith

Mae dros fis wedi bod bellach ers i ni gychwyn prosiect Seren Iaith. Ei’n rol yw cefnogi’r fenter i gynyddu defnydd anffurfiol/gymdeithasol myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai o’r Gymraeg, ac i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg fel sgil yn y gweithle. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddawn yn datblygu adnoddau i fyfyrwyr ddefnyddio yn ystod y rhaglen…

Gŵyliaith 2018

Gŵyliaith 2018 Ebrill 19 Arpril Yr Hen Lyfrgell Caerdydd / Cardiff Cynhadledd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio Technoleg i wella gwasanaethau dwyieithog yn y sector addysg ôl-14Yn yr oes fodern, defnyddiwn dechnoleg i hwyluso’n bywydau cymdeithasol a phroffesiynol. Mae llawer o brosiectau arloesol ar y gweill yng Nghymru sydd yn ein galluogi i ddefnyddio technoleg newydd…

Penodi Swyddog Hyrwyddo Seren Iaith

Mae Sgiliaith yn hynod o falch o allu cyhoeddi ein bod wedi penodi Sioned Williams fel Swyddog Hyrwyddo Seren Iaith. Bydd Sioned yn cefnogi’r fenter arloesol “Seren Iaith” i gynyddu defnydd anffurfiol/gymdeithasol myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai o’r Gymraeg, ac i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg fel sgil yn y gweithle. Bydd Sioned yn gyfrifol am drefnu…

Swydd llawn amser am 6 mis

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n chwilio am swydd llawn amser am gyfnod o 6 mis? Rhywun sydd newydd raddio efallai? Cyfle gwych i weithio yng Ngrŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith! Gwybodaeth YMA

Cystaldeuaeth 2017-2018

GWOBRAU GWYCH! Ydych chi’n gweithio gyda dysgwyr yn y sectorau Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith? I gystadlu, nodwch “Tip y dydd” i fyfyrwyr newydd sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg / Dwyieithog yn y dosbarth neu yn y gweithle. Cystadlwch drwy dudalen Twitter Sgiliaith yn defnyddio #tipsgiliaith GWOBRAU 4 ticed i Bounce…

Dyddiadau ein Modiwl MA wedi eu cadarnhau

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cadarnhau dyddiadau ein diwrnodau Modiwl MA Methodoleg Addysgu Dwyieithog ar gyfer y tymor academaidd 2017-18. Dyma’r dyddiadau ar gyfer y diwrnodau cyswllt: Diwrnod 1 – 30 Tachwedd 2017 Diwrnod 2 – 1 Rhagfyr 2017 Diwrnod 3 – 24 Ionawr 2018 Diwrnod 4 – 25 Ionawr 2018 Diwrnod…

Pennaeth Sgiliaith wedi ei phenodi ar Gyngor Partneriaeth y Gymraeg.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Pennaeth Sgiliaith, Angharad Lloyd-Williams wedi ei phenodi ar Gyngor Partneriaeth y Gymraeg, Llywodraeth Cymru. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am roi cyngor i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg er mwyn cefnogi’r Llywodraeth ar hyd y daith i weithredu’r strategaeth ar gyfer Cymraeg 2050 – Miliwn o…

Sgiliaith yn creu Llyfrgell Astudiaethau Dwyieithrwydd

Yn ystod tymor y Gaeaf 2017 bydd swyddogion Sgiliaith yn creu llyfrgell ar gyfer y bobl hynny sydd yn astudio ar ein modiwl MA methodoleg addysgu dwyieithog. Dywedodd Angharad Lloyd-Willaims, Pennaeth Sgiliaith, “Dros y blynyddoedd rydym wedi casglu ac wedi derbyn llawer iawn o lyfrau, cyfnodolion ac astudiaethau yn ymwneud a dwyieithrwydd. Ein gobaith drwy…