Staff Cyswllt Fideo

Beth Lloyd Owen HughesBethan Lloyd Owen-Hughes – Cydlynydd Prosiect a Tiwtor Lefel A Seicoleg.

Cychwynodd Bethan gyda’r fenter o addysgu Seicoleg drwy fideo-gynadledda ym mis Medi 2006, a chafodd ei hapwyntio yn gydlynydd y Prosiect yn 2014. Mae Beth yn addysgu disgyblion ar draws y wlad, ac mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i fagu sgiliau newydd, megis gweithio’n annibynol, cyfathrebu’n ffurfiol drwy e-bost a chyfathrebu dros fideo-gynadledda. Mae Beth hefyd yn addysgu Seicoleg a’r Fagloriaeth Cymru i fyfyrwyr ar gampws Pwllheli, ac mae hi hefyd yn diwtor personol i fyfyrwyr Lefel A.

NikkiDavies ANikki Williams – Tiwtor Lefel A Seicoleg

Mae Nikki wedi bod yn addysgu Seicoleg drwy fideo-gynadledda i ddisgyblion ar draws Cymru ers 2007. Mae hefyd yn cyflwyno’r Fagloriaeth Cymru a Seicoleg i fyfyrwyr ar safle Pwllheli, ac yn diwtor personol i fyfyrwyr Lefel A.

Catrin Roberts Medi 2011Catrin Roberts – Tiwtor Lefel A Seicoleg

Mae Catrin yn darlithio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor bellach ers 2007. Mae hi’n ddarlithydd Seicoleg Lefel A, yn addysgu yn ddwyieithog ledled Cymru, trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn Saesneg trwy fideo-gynadledda. Mae Catrin hefyd yn gydlynydd y cymwyster Bagloriaeth Cymru ar gampws Dolgellau.

DSC02206Euros Wyn Hughes – Tiwtor y Gyfraith Lefel A

Mae Euros wedi bod yn addysgu’r Gyfraith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ers ymuno gyda Sgiliaith yn 2012. Mae’n cyflwyno gwersi drwy’r dull fideo-gynadledda yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog. Yn ychwanegol at y dyletswyddau hyn, mae Euros yn dysgu amryw o bynciau gan gynnwys y Fagloriaeth Gymraeg ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

CarysElisJonesMedi2012Carys Ellis Jones – Tiwtor Cymdeithaseg Lefel A

Mae Carys yn darlithio’n ddwyieithog mewn Cymdeithaseg Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli. Ymunodd â staff y Coleg yn 2005 ac mae wedi bod yn addysgu Cymdeithaseg trwy gyfrwng fideo gynadledda i ddisgyblion ysgolion uwchradd ers Ionawr 2012.