Staff Craidd

Angharad Mai Lloyd-Williams

Angharad Mai Lloyd-Williams

Pennaeth ar hyn o bryd yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd a Chydraddoldeb Grŵp Llandrillo Menai Angharad Mai Lloyd-Williams yw Pennaeth Sgiliaith. Mae ei chyfrifoldebau’n cynnwys: Rheoli Canolfan Sgiliaith Cyfrannu at hyfforddi a darparu adnoddau ar gyfer ymarferwyr (ee Modiwl MA Methodolegau Addysg Dwyieithog, cyrsiau adolygu, Cynllun Sabothol Cenedlaethol, cyrsiau TAOR colegau unigol, ayb) Cymryd cyfrifoldeb…

Osian Jones

Osian Jones

Cydlynydd Prosiectau a Thechnoleg Gwybodaeth Ymunodd Osian â thîm Sgiliaith ym mis Mawrth 2015. Prif gyfrifoldebau: Cefnogi Sgiliaith i ddatblygu gweithdrefnau marchnata uniongyrchol i sefydliadau addysg bellach a fyddai’n elwa o gefnogaeth Sgiliaith yn unol â’n gwerthoedd a’n hegwyddorion sylweddol Datblygu adnoddau digidol (e.e. creu clipiau fideo, clipiau sain, ‘i-books’ ayb ar gyfer Modiwl MA…

Helen Angharad Humphreys

Helen Angharad Humphreys

Mentor Datblygiad Proffesiynol: Addysgu Dwyieithog Cyfrifoldebau: Cyfrannu at gynllunio amrywiaeth o gyrsiau datblygiad proffesiynol ym maes addysgu dwyieithog Cyfrannu at hyfforddi a darparu adnoddau ar gyfer ymarferwyr (ee Pecyn Cymorth Ymarferol ar Ddwyieithrwydd, Cynllun Sabothol Cenedlaethol, cyrsiau TAOR colegau unigol, cyrsiau Methodolegau Addysgu Dwyieithog) Cymryd cyfrifoldeb am fentora staff, yn unigol ac mewn grwpiau, ar…

Mary Griffiths

Mary Griffiths

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Mae Mary wedi bod  yn gweithio i Sgiliaith ers Tachwedd 2005 fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol. Mae Mary yn cefnogi pennaeth Sgiliaith ac aelodau’r tîm (prosiectau iaith Gymraeg a fideo-gynadledda). Cyfrifoldebau: Cyflawni amrywiaeth o dasgau cefnogi prosiectau Tasgau gweinyddol mary.griffiths@gllm.ac.uk