Cysylltwch â Ni

Y Tîm

Angharad Lloyd-Williams – Pennaeth

a.lloyd-williams@gllm.ac.uk

Caren Efans – Rheolwr Cenedlaethol Datblygu Addysg a Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg

c.efans@gllm.ac.uk

07766 406 392

Heledd James – Uwch Gydlynydd Digwyddiadau

h.james@gllm.ac.uk

Osian Jones – Cydlynydd Prosiectau a Thechnoleg Gwybodaeth

o.jones@gllm.ac.uk

Helen Humphreys – Mentor Datblygiad Proffesiynol

h.humphreys@gllm.ac.uk

Wendy Murray-Williams – Mentor Datblygiad Proffesiynol

w.murray@gllm.ac.uk

Mary Griffiths – Cynorthwy-ydd Gweinyddol

mary.griffiths@gllm.ac.uk

Cyfeiriad:

Coleg Meirion Dwyfor Penrallt Pwllheli Gwynedd LL53 5EB

Map

Ffôn: 01758 704613

Ebost: sgiliaith@gllm.ac.uk