Amdanom ni

Llun y tîm-01

Ein bwriad yw cynnig cyngor ymarferol ar arfer da, hyfforddiant staff ac adnoddau, gyda’r nod o gynyddu sgiliau a phrofiadau dwyieithog dysgwyr. Mae’r ddarpariaeth a gynigir yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd datblygiad proffesiynol i ymarferwyr mewn gwahanol rolau ac ar wahanol lefelau yn y sector addysg ôl-14.

Rydym yn chwarae rôl gefnogol wrth i golegau gynllunio i wireddu’r Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd yn Addysg Bellach. Rydyn yn cynorthwyo uwch reolwyr y colegau wrth iddynt ystyried y camau nesaf tuag at wneud datblygiadau cadarnhaol. O ganlyniad, rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant datblygiad proffesiynol mewn addysg dwyieithog i staff y colegau. Bydd y datblygiad hwn yn galluogi i fwy o staff allu cynnig addysg ddwyieithog i’w dysgwyr.

Mae’r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith. Mae’n cyfuno’r egwyddor o ymestyn darpariaeth cwricwlwm yn yr iaith Gymraeg neu’n ddwyieithog drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg, gan ddefnyddio dull addysgu arloesol. Lansiwyd y ddarpariaeth fideo-gynadledda o Goleg Meirion-Dwyfor i ysgolion a cholegau allanol gyda chronfa prosiect CIF yn 2006. Mae gennym staff yn addysgu ar safle Pwllheli a Dolgellau.

Llun y tîm fideo-01