Gŵyliaith 2018

Gwyliaith-Facebook--Twitter

Gŵyliaith 2018

Ebrill 19 Arpril
Yr Hen Lyfrgell Caerdydd / Cardiff

Cynhadledd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio Technoleg i wella gwasanaethau dwyieithog yn y sector addysg ôl-14Yn yr oes fodern, defnyddiwn dechnoleg i hwyluso’n bywydau cymdeithasol a phroffesiynol.
Mae llawer o brosiectau arloesol ar y gweill yng Nghymru sydd yn ein galluogi i ddefnyddio technoleg newydd er mwyn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector addysg ôl-14.
Byddwn yn trafod y dechnoleg sydd ar gael, pa brosiectau y gallwch chi elwa ohonynt wrth i ni symud ymlaen gyda’n gilydd tuag at wireddu gweledigaeth y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a’r rôl ganolog sydd gennym yn y weledigaeth honno.

Dr Jeremy Evas – Prifysgol Caerdydd / Cardiff University
Richard Sheppard – LinguaSkin
Eleri James – Comisiynydd y Gymraeg / Welsh Language Commissioner
Angharad Lloyd-Williams – Sgiliaith
Claire Roberts – ColegauCymru

A siaradwyr cyffrous eraill / And other exciting speakers

Cofrestru – YMA