Cystaldeuaeth 2017-2018

Cerdyn-Twitter-1

GWOBRAU GWYCH!

Ydych chi’n gweithio gyda dysgwyr yn y sectorau Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith?

I gystadlu, nodwch “Tip y dydd” i fyfyrwyr newydd sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg / Dwyieithog yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Cystadlwch drwy dudalen Twitter Sgiliaith

yn defnyddio #tipsgiliaith

GWOBRAU

4 ticed i Bounce Bellow gan Zip World

Tocyn llyfr gwerth £30 gan Gyngor Llyfrau Cymru

Hamper o gaws gan Hufenfa De Arfon

Pecyn o lyfrau gan Y Lolfa

Tê prynhawn i ddau gan Plas Glyn y Weddw

Taleb £10 gan Gwin Llyn

Ffrâm “Cariad” gan Oriel Pwll Defaid

Tocyn Cinema i deulu gan Neuadd Dwyfor

Mŵg o Siop Eluned Pwllheli

CD y Welsh Whisperer gan Awen Teifi